HyperX Detachable Headset Cable - Cloud Alpha

HyperX Detachable Headset Cable - Cloud Alpha

  • Tương thích với Cloud Alpha
  • Cáp dài 1,3 m
  • Nút điều khiển kết hợp và nút điều khiển âm thanh thuận tiện
  • SKU: 4P5B0AA
Select Color: Black
SKU: 4P5B0AA

Cáp dài 1,3 m

Điều khiển âm thanh và micrô thuận tiện

Tương thích với Cloud Alpha

Cáp tai nghe rời
6 tháng