Support

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ

Chăm sóc khách hàng 

Bạn có thắc mắc hoặc sự cố với đơn hàng hoặc RMA hiện có? Vui lòng gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc để được giải đáp ngay lập tức.

Chăm sóc kỹ thuật

Cần hỗ trợ về Sản phẩm HyperX mà bạn đang sở hữu? Trò chuyện với một trong các chuyên gia của chúng tôi để khắc phục sự cố của bạn hoặc mở một RMA.