Màng loa từ phẳng Audeze™
Khám phá một chiều kích mới với âm thanh 3D cực kỳ chân thực.
Enjoy signature Cloud comfort paired with the freedom of a reliable 2.4GHZ wireless connection.
Tìm hiểu thêm
Thiết kế vỏ lục giác siêu nhẹ
Ngắm nhanh hơn, chơi ngon hơn.
Aim quicker, game better. With the help of this full-featured gaming mouse, weighing in at 59 grams.
Tìm hiểu thêm