Tuyên bố về chính sách bảo hành hạn chế

TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ CỦA HYPERX (“TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH”)

Tuyên bố về chính sách bảo hành của HyperX này quy định thời hạn bảo hành đối với các sản phẩm của HyperX và chỉ áp dụng cho các sản phẩm của HyperX. Tuyên bố này độc lập với bất kỳ tuyên bố về chính sách bảo hành nào khác của HP. Tuyên bố về chính sách bảo hành của HP không áp dụng với các sản phẩm của HyperX, trừ khi có quy định rõ ràng khác bằng văn bản. Chính sách bảo hành hạn chế chỉ áp dụng cho khách hàng là người dùng cuối ban đầu và tuân theo các điều khoản và yêu cầu được mô tả tại đây. Sản phẩm đã qua sử dụng được mua lại sẽ không được bảo hành.

Lưu ý: Các trường hợp hư hỏng về mặt vật lý không được bảo hành theo chính sách bảo hành của chúng tôi. Các trường hợp loại trừ khác sẽ được trình bày chi tiết bên dưới.


THỜI HẠN BẢO HÀNH

Bảo hành 2 năm:

Các sản phẩm HyperX sau đây được bảo hành trong thời hạn hai năm kể từ ngày được mua bởi khách hàng là người dùng cuối ban đầu: Tai nghe HyperX™ (không bao gồm dòng tai nghe Cloud Orbit, cũng như bất kỳ mặt hàng khuyến mại miễn phí nào có trong gói sản phẩm), bàn phím, chuột, bàn di chuột, micrô riêng, bàn phím, tựa cổ tay và các sản phẩm sạc.

Các sản phẩm của HyperX không thuộc bất kỳ danh mục nào được mô tả trong Tuyên bố về chính sách bảo hành này sẽ được bảo hành trong thời gian hai năm kể từ ngày được mua bởi khách hàng là người dùng cuối ban đầu.

Bảo hành 1 năm:

Các sản phẩm HyperX sau đây được bảo hành trong thời hạn một năm kể từ ngày được mua bởi khách hàng là người dùng cuối ban đầu: Tai nghe HyperX™ dòng Cloud Orbit.

Bảo hành 6 tháng:
Phụ kiện tai nghe HyperX mua trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi được bảo hành trong thời gian sáu tháng kể từ ngày được mua bởi khách hàng là người dùng cuối ban đầu.

Sản phẩm HyperX đã ngừng sản xuất

Trong trường hợp một sản phẩm đã ngừng sản xuất, HyperX, theo quyết định riêng của mình, sẽ đề nghị thay thế sản phẩm đó bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại số tiền bằng với giá trị nào thấp hơn, giá mua hoặc giá trị hiện tại của sản phẩm.

Sản phẩm HyperX đã qua sử dụng được mua lại sẽ không được bảo hành.

Yêu cầu và Thủ tục yêu cầu bảo hành

Để nhận được dịch vụ bảo hành, bạn có thể trả lại sản phẩm bị lỗi cho điểm mua hàng ban đầu, đại lý hoặc nhà phân phối HyperX được ủy quyền mà bạn đã mua sản phẩm HyperX trong vòng một số ngày nhất định. Vui lòng xác nhận các điều khoản của chính sách đổi trả hiện hành trước khi trả lại sản phẩm. Thông thường, bạn phải ghi rõ thông tin định danh sản phẩm, bao gồm số model máy và số sê-ri (nếu có) cùng với mô tả chi tiết về vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chứng từ mua hàng. Tất cả các bộ phận hoặc sản phẩm trả lại, nếu được thay thế hoặc hoàn tiền, sẽ trở thành tài sản của HyperX sau khi nhận được. Sản phẩm thay thế sẽ được vận chuyển và HyperX sẽ trả phí vận chuyển. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, các sản phẩm không được nhập khẩu hoặc bán thông qua các đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền của HyperX sẽ không được áp dụng chính sách bảo hành này. Vui lòng liên hệ với đại lý bạn đã mua sản phẩm để biết các điều khoản bảo hành khả dụng.

Điều khoản bổ sung dành riêng cho từng quốc gia:

Hoa Kỳ:
Tại Hoa Kỳ, bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ HyperX sau khi lần đầu nhận được số Ủy quyền trả hàng ("RMA") từ HyperX. Bạn có thể lấy số RMA bằng cách truy cập [https://hyperx.com/pages/support] và gửi email cho đội ngũ Hỗ trợ kỹ thuật.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:
Tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, nếu không thể trả sản phẩm về điểm mua hàng ban đầu hoặc cho đại lý/nhà phân phối được ủy quyền của HyperX mà bạn đã mua sản phẩm, bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm bảo hành HyperX sau khi có số Ủy quyền trả hàng (“RMA”) từ HyperX. Bạn có thể lấy số RMA bằng cách truy cập [https://row.hyperx.com/pages/support]. Có thể yêu cầu xuất trình chứng từ mua hàng trong một số trường hợp.

Châu Á:
Tại Châu Á, vui lòng tham khảo khu vực phù hợp với bạn.

Tại Đài Loan, nếu không thể trả sản phẩm về điểm mua hàng ban đầu hoặc cho đại lý/nhà phân phối được ủy quyền của HyperX mà bạn đã mua sản phẩm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

Tại Trung Quốc, bạn có thể đăng ký RMA thông qua đại lý được ủy quyền mà bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của HyperX

[https://row.hyperx.com/pages/support].

Tại Ấn Độ, bạn có thể trả lại sản phẩm bị lỗi bằng cách đến trung tâm dịch vụ. [https://support.hyperx.com/Contact-Information/Asia-Contact-Information/2459431181/India-Service-Centers-Contact-Information.htm] hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

Tại tất cả các quốc gia Châu Á khác, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý địa phương của bạn để nhận Ủy quyền trả hàng (“RMA”). Bạn chịu trách nhiệm về chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. Sản phẩm phải được đóng gói đúng quy cách để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu không thể trả sản phẩm về điểm mua hàng ban đầu hoặc cho đại lý/nhà phân phối được ủy quyền của HyperX mà bạn đã mua sản phẩm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

Các trường hợp loại trừ
HYPERX KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. HYPERX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP HƯ HỎNG PHÁT SINH DO BẠN KHÔNG LÀM THEO CÁC HƯỚNG DẪN ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỦA HYPERX DÀNH CHO SẢN PHẨM HYPERX.

Chính sách bảo hành hạn chế của HyperX này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm HyperX nào có số sê-ri đã bị mất, sản phẩm bị hỏng hoặc bị lỗi:

 • do sự cố, sử dụng sai cách, tràn chất lỏng, lạm dụng, nhiễm bẩn, bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn không đúng cách hoặc không đầy đủ, hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác.
 • do vận hành không đúng với các thông số sử dụng được nêu trong tài liệu hướng dẫn người dùng đi kèm với Sản phẩm HyperX;
 • do phần mềm, giao diện, các bộ phận hoặc vật tư không phải do HyperX cung cấp;
 • do chuẩn bị vị trí thiết bị, bảo trì không đúng cách hoặc điều kiện môi trường không phù hợp với thông số kỹ thuật của HyperX;
 • do nhiễm vi-rút, sâu hoặc mã độc tương tự không phải do HyperX đưa vào;
 • do mất mát hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển;
 • do bất kỳ ai khác ngoài HyperX hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của HyperX sửa đổi hoặc bảo trì; hoặc
 • do người dùng cuối lắp đặt không đúng các bộ phận có thể thay thế của HyperX hoặc các bộ phận được HyperX phê duyệt nếu có sẵn cho Sản phẩm HyperX của bạn ở quốc gia hoặc khu vực bảo trì.

HyperX không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào về khả năng tương tác hoặc khả năng tương thích có thể phát sinh khi:

 • sử dụng sản phẩm, phần mềm hoặc các tùy chọn mà HyperX không hỗ trợ;
 • sử dụng các cấu hình mà HyperX không hỗ trợ; hoặc
 • các bộ phận dành cho một hệ thống được lắp đặt trong một hệ thống khác được chế tạo hoặc có model khác nhau.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TUYÊN BỐ TRÊN LÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HOÀN CHỈNH CHO SẢN PHẨM VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ KHÁC, BẤT KỂ LÀ BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN. TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG Ở TRÊN, KHÔNG CÓ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO KHÁC ĐƯỢC ĐƯA RA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH KHÔNG ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP BAO GỒM BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO CÓ THỂ TỒN TẠI THEO LUẬT PHÁP QUỐC GIA, TIỂU BANG, TỈNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH, BẤT KỂ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỀU ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH Ở TRÊN. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC ĐIỀU KHOẢN HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HYPERX NHƯ CÁC THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỰ SỐNG HOẶC CHO CÁC ỨNG DỤNG TRONG ĐÓ VIỆC SẢN PHẨM BỊ LỖI HOẶC TRỤC TRẶC SẼ TẠO RA TÌNH HUỐNG CÓ THỂ GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC TỬ VONG CHO CÁ NHÂN. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT, THƯƠNG TÍCH HOẶC THIỆT HẠI NÀO VỀ NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN DO SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIẾT BỊ QUÂN SỰ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN SỰ, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG, HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA HYPERX THEO TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY HOẶC BẤT KỲ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, CHỈ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN. SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN LÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ LẬP LUẬN PHÁP LÝ NÀO KHÁC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, HYPERX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC KHÁCH HÀNG NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA SẢN PHẨM HYPERX VỀ MỌI THIỆT HẠI, CHI PHÍ, DỮ LIỆU BỊ MẤT, DOANH THU BỊ MẤT, KHOẢN TIẾT KIỆM BỊ MẤT, LỢI NHUẬN BỊ MẤT HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI HYPERX ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG HƯ HỎNG ĐÓ. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY CUNG CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC Ở CÁC TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC.

ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU, ÚC VÀ NEW ZEALAND, CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH HẠN CHẾ TRONG TUYÊN BỐ NÀY, TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM THEO LUẬT, LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO CÁC QUYỀN BẮT BUỘC THEO LUẬT ĐỊNH ÁP DỤNG CHO VIỆC BÁN SẢN PHẨM HYPERX NÀY CHO BẠN TẠI CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ.

HỖ TRỢ
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm HyperX sau này, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của HyperX trước khi tiến hành bảo trì hệ thống.
Để được hỗ trợ qua Internet, vui lòng truy cập [
https://hyperx.com/pages/support]. HyperX cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh miễn phí cho khách hàng trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ và Canada:

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật HyperX tại Hoa Kỳ và Canada bằng cách gọi: điện thoại:

Hỗ trợ kỹ thuật tại Hoa Kỳ và Canada 1-844-464-9737

Dịch vụ khách hàng tại Hoa Kỳ 1-888-484-9335


Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của HyperX ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê ở các tài liệu khác bằng cách gọi số +44 (0) 1932 738888; hoặc để biết số điện thoại có tính phí của từng quốc gia, vui lòng truy cập [https://row.hyperx.com/pages/support].


Châu Á:

Để biết số điện thoại liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật tại Châu Á, vui lòng truy cập các trang web dưới đây:

Với sản phẩm HyperX, vui lòng truy cập https://row.hyperx.com/pages/support.


Nga, Belarus:

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật HyperX tại Nga: eeu_care@hyperx.com hoặc gọi đến tổng đài Liên bang Nga, +7 495 745 72 14.


Ukraina:

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật HyperX tại Ukraina: eeu_care@hyperx.com

Các nước Trung Á và Caucasus, Moldova:

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật HyperX tại các quốc gia CIS: eeu_care@hyperx.com


Brazil:

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật HyperX và Chăm sóc khách hàng tại Brazil

Email: br_care@hyperx.com

Số điện thoại miễn cước: 0800 724 8246

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi: [https://row.hyperx.com/pages/support]


Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Các chính sách bảo hành duy nhất cho các sản phẩm và dịch vụ HyperX được quy định trong các tuyên bố chính thức về chính sách bảo hành đi kèm với các sản phẩm và dịch vụ tương ứng. Không có nội dung nào ở đây có thể được hiểu là cấu thành một bảo hành bổ sung. HyperX sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hoặc biên tập trong tài liệu này.