Các phương thức hỗ trợ toàn cầu

Các phương thức hỗ trợ toàn cầu

Bắc Mỹ

USA/Canada Customer Care: +1(888) 484-9335
USA/Canada Technical Care: +1(844) 464-9737

 
Châu Á Thái Bình Dương

Australia: +61 280318276, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
New Zealand:  +64 99129078, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
China: +86 400-819-1281 (Local), 800-990-7611, Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
India: +91 1800-258-7160 Toll-free, Monday to Saturday 09:00 - 17:30 GMT +5.5
Hong Kong: +852 800-938-799 Toll-free, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
Japan: +81 800-600-0098 Local: 0800-600-0098, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
Malaysia: +60 1800-180-108 Toll-free, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
Singapore: +65 800-852-8440 Toll-free, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
Thailand: +66 245-900-13 Local: 024590013, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8
Indonesia: +62 2150-851-721, Monday to Friday 9:00 to 17:00 GMT +8
Korea: +82 7047-695-064, Monday to Friday 9:00 to 17:00 GMT +8
Taiwan Region: +886 800-521-208 Local: 0800-521-208, Monday to Friday 8:00 to 17:00 GMT +8
Other Asia countries/regions: +65 6577-1197 Toll Call, Monday to Friday 08:00 - 17:00 GMT +8

 
Châu Mỹ La-tinh

Argentina: +54 800 345 9137 (sin costo)
Mexico: +52 01-5510361139
Uruguay: +598 29041047
Government (U.S. only): +1(800) 588-5518
Government (U.S. only) Fax: +1(877) 546-4786

 
Châu Âu, Brazil, Trung Đông, Châu Phi

Đường dây điện thoại của chúng tôi tạmthời chưa khả dụng đối với các khu vực sau. Vui lòng gửi email hoặc bắt đầu một cuộctrò chuyện để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.