คำชี้แจงการรับประกันแบบจำกัด

คำชี้แจงการรับประกันและการสนับสนุนของ HYPERX (“คำชี้แจงการรับประกัน”)

คำชี้แจงการรับประกันของ HyperX ฉบับนี้ ระบุถึงระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ HyperX และใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ HyperX เท่านั้น โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคำชี้แจงการรับประกันของ HP คำชี้แจงการรับประกันของ HP ไม่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ HyperX ได้ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน การรับประกันแบบจำกัด ใช้ได้เฉพาะกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมเท่านั้น โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์มือสอง

หมายเหตุ: นโยบายการรับประกันของเราไม่คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพ รายละเอียดข้อจำกัดความคุ้มครองดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง


ระยะเวลารับประกัน

รับประกันสองปี:

ผลิตภัณฑ์ HyperX ต่อไปนี้อยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมทำการซื้อ: ชุดหูฟัง (ยกเว้นชุดหูฟังซีรีส์ Cloud Orbit รวมถึงสินค้าโปรโมชั่นใดๆ ที่แจกฟรีในบรรจุภัณฑ์), คีย์บอร์ด, เมาส์, แผ่นรองเมาส์, ไมโครโฟนแบบแยก, คีย์แคป, ที่พักข้อมือ และผลิตภัณฑ์ชาร์จไฟของ HyperX™

ผลิตภัณฑ์ HyperX ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงการรับประกันฉบับนี้ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมทำการซื้อ

รับประกันหนึ่งปี:

ผลิตภัณฑ์ HyperX ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมทำการซื้อ: ชุดหูฟัง HyperX™ ซีรีส์ Cloud Orbit

รับประกันหกเดือน:
อุปกรณ์อะไหล่ชุดหูฟัง HyperX ที่ซื้อโดยตรงจากร้านค้าออนไลน์ของเรา จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลาหกเดือน นับจากวันที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมทำการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ HyperX ที่เลิกผลิตแล้ว

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกประกาศยกเลิกผลิต ทาง HyperX จะเสนอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน หรือคืนเงินให้ตามราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อหรือมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HyperX แต่เพียงผู้เดียว

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ HyperX มือสอง

ขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดเพื่อรับสิทธิ์การรับประกัน

ในการขอใช้บริการการรับประกัน ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ณ จุดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ HyperX ให้กับลูกค้า ภายในจำนวนวันที่กำหนด ก่อนที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายการส่งคืนที่มีผลบังคับใช้ โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียล (หากมี) พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ หลังจากที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนเงินแล้ว ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมด จะถือเป็นทรัพย์สินของ HyperX ทันทีที่เราได้รับ HyperX จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนให้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้นำเข้าหรือวางจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก HyperX จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้า เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ:

สหรัฐอเมริกา:
ในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปที่ศูนย์บริการ HyperX ได้โดยตรง หลังจากที่ได้รับหมายเลข Return Material Authorization ("RMA") จากทาง HyperX ลูกค้าสามารถขอรับหมายเลข RMA ได้โดยไปที่ [https://hyperx.com/pages/support] แล้วส่งอีเมลถึงทีมงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:
ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หากลูกค้าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจำหน่ายดั้งเดิม หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก HyperX ซึ่งเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ให้ ลูกค้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์คืนไปยังศูนย์บริการ HyperX ได้โดยตรง หลังจากที่ได้รับหมายเลข Return Material Authorization ("RMA") จากทาง HyperX สามารถขอรับหมายเลข RMA ได้โดยไปที่ [https://row.hyperx.com/pages/support] ในบางกรณี ลูกค้าอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ

เอเชีย:
ในภูมิภาคเอเชีย โปรดตรวจสอบตามประเทศของคุณ

ในไต้หวัน หากลูกค้าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจำหน่ายดั้งเดิม หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก HyperX ซึ่งเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ให้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HyperX ได้โดยตรง [https://row.hyperx.com/pages/support]

ในจีน ลูกค้าสามารถขอรับ Return Material Authorization (RMA) ได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HyperX ได้โดยตรง

[https://row.hyperx.com/pages/support]

ในอินเดีย ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดได้โดยไปที่ศูนย์บริการ [https://support.hyperx.com/Contact-Information/Asia-Contact-Information/2459431181/India-Service-Centers-Contact-Information.htm] หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HyperX ได้โดยตรง [https://row.hyperx.com/pages/support]

สำหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อขอรับ Return Material Authorization (“RMA”) ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับประกันและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนย้าย หากลูกค้าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจำหน่ายดั้งเดิม หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ HyperX ให้ลูกค้า สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HyperX ได้โดยตรง [https://row.hyperx.com/pages/support]

ข้อยกเว้น
HYPERX ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด HYPERX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อนุมัติโดย HYPERX สำหรับผลิตภัณฑ์ HYPERX

การรับประกันแบบจำกัดของ HyperX ฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ HyperX ใดๆ ที่หมายเลขซีเรียลถูกแกะออก หรือได้รับความเสียหาย หรือถูกทำให้ชำรุด:

 • อันเป็นผลจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ของเหลวหกใส่ การฝืนใช้งานหนักมากเกินไป การปนเปื้อน การบำรุงรักษาหรือการปรับเทียบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ
 • เนื่องจากการทำงานเกินกว่าคำแนะนำการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการใช้งานที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ HyperX
 • เนื่องจากซอฟต์แวร์ ส่วนเชื่อมต่อ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมโดย HyperX
 • เนื่องจากการเตรียมสถานที่ไม่เหมาะสม การบำรุงรักษาหรือสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ของ HyperX
 • เนื่องจากไวรัส การติดไวรัส หนอนไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายซึ่งไม่ได้ถูกนำเข้าไปโดย HyperX
 • เนื่องจากการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่ง
 • เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ HyperX หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HyperX หรือ
 • เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องของชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้สำหรับผู้ใช้ของ HyperX หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองของ HyperX (ถ้ามี) สำหรับผลิตภัณฑ์ HyperX ของลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการให้บริการ

HyperX ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาเกี่ยวกับการทำงานข้ามระบบหรือความเข้ากันได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ

 • ใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือตัวเลือกที่ไม่มีการรองรับจาก HyperX
 • ใช้การกำหนดค่าที่ไม่มีการรองรับจาก HyperX หรือ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีไว้สำหรับระบบหนึ่งลงในระบบอื่น ซึ่งเป็นของต่างค่าย หรือต่างรุ่นกัน

คำสงวนสิทธิ์:
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อความที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นการรับประกันฉบับสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และมีผลทดแทนการรับประกันและการรับรองอื่นใดทั้งหมด ไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้านบน ไม่มีการรับประกันอื่นใดอีกที่จัดทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ และเราขอสงวนสิทธ์อย่างชัดแจ้งในการปฏิเสธรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ การรับประกันใดๆ ที่อาจมีอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศ รัฐ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย ด้านการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง การรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย จะถูกจำกัดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านบน ในบางรัฐหรือเขตการปกครองอื่นๆ จะไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยนัย หรือจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้น ข้อจำกัดด้านบนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์ HYPERX ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือการนำไปใช้งานใดๆ ที่อาจส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หากเกิดความล้มเหลวหรือความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ HYPERX ไม่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของบุคคล หรือความสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทหาร หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทหาร อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ระบบป้องกันภัยพิบัติ และทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

ความรับผิดชอบทั้งหมดของ HYPERX ภายใต้การรับประกันนี้ หรือการรับประกันอื่นใด ทั้งอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย จะถูกจำกัดไว้เพียงการซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือคืนเงินเท่านั้น การซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือการคืนเงิน คือการเยียวยาเฉพาะเพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับ HYPERX จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ HYPERX จากความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินคงบัญชี การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากการซื้อ หรือการไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ แม้ว่า HYPERX จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม บางรัฐหรือเขตการปกครองอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นด้านบนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะมอบสิทธิ์ทางกฎหมายแบบจำเพาะให้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหรือเขตการปกครองที่มีอำนาจในการตัดสินคดี

สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในบางเขตการปกครอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดในคำชี้แจงฉบับนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย จะถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมาย ที่บังคับใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ HYPERX นี้ให้กับคุณภายในเขตการปกครองเหล่านั้น

การสนับสนุน
สนับสนุนทางเทคนิค
การสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
หากลูกค้าประสบปัญหาในระหว่างการติดตั้ง หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ HyperX ในภายหลัง สามารถติดต่อแผนกสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX ได้ ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงระบบของคุณ
สามารถขอรับการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ [
https://hyperx.com/pages/support] นอกจากนี้ HyperX ยังให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคภาษาอังกฤษฟรีกับลูกค้าทั่วโลกอีกด้วย

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา:

สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ โดยโทรไปที่:

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-844-464-9737

ฝ่ายบริการลูกค้าสหรัฐอเมริกา 1-888-484-9335


ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ยกเว้นประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในส่วนอื่น โดยโทรไปที่ +44 (0) 1932 738888 หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่คิดค่าบริการในประเทศได้ที่ [https://row.hyperx.com/pages/support]


เอเชีย:

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคในเอเชีย กรุณาไปที่เว็บเพจด้านล่าง:

สำหรับผลิตภัณฑ์ HyperX กรุณาไปที่ https://row.hyperx.com/pages/support


รัสเซีย, เบลารุส:

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX ในรัสเซีย: eeu_care@hyperx.com หรือโทรไปที่สหพันธรัฐรัสเซีย +7 495 745 72 14


ยูเครน:

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX ในยูเครน: eeu_care@hyperx.com

ประเทศต่างๆ ในเอเชียกลางและคอเคซัส, มอลโดวา:

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX สำหรับประเทศกลุ่ม CIS: eeu_care@hyperx.com


บราซิล:

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HyperX และฝ่ายดูแลลูกค้าบราซิล

อีเมล: br_care@hyperx.com

โทรฟรีที่: 0800 724 8246

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสนับสนุนของเรา: [https://row.hyperx.com/pages/support]


ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HyperX ระบุไว้ในเอกสารการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ในทางที่บ่งชี้ว่ามีการรับประกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ HyperX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งใดอันเกิดจากความผิดพลาดในการการพิมพ์เอกสารมา ณ ที่นี้